koszyk
Twój koszyk jest pusty

instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy dla konsumentów końcowych

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o tym

Servietten Wimmel e.K.
Bahnhofstr. 56
37441 Bad Sachsa
Niemcy

telefon +49 5523 47498-12
faks +49 5523 47498-13
e-mail info@wimmel.de

decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą, faksem lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że przed upływem terminu odstąpienia od umowy wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu wysłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi najwcześniej.

Towary należy odesłać lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

formularz odstąpienia od umowy

Do:

Servietten Wimmel e.K.
Bahnhofstr. 56
37441 Bad Sachsa
Niemcy

telefon +49 5523 47498-12
faks +49 5523 47498-13
e-mail info@wimmel.de

Ja/ My (1) niniejszym zawiadamiam, że ja/ My (1) wycofuję się z mojej/naszej (1) umowy sprzedaży następujących towarów (1)/w celu świadczenia następującej usługi (1),

_____________________________________

Zamówione dnia (1)/otrzymane dnia (1), _________________________________________________________________

Nazwa konsumenta(-ów), _________________________________________________________________________ ______________________ Nazwa konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów),

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy formularz ten jest podany w formie papierowej),

_____________________________________

Data ________________________________________________________________________ Data

(1) Niepotrzebne skreślić.

mostly requested:

serwetki pierwszy dzień w szkole | serwetki / motywy kwiatowe | serwetki / motywy zwierzęce | Serwetki / Koty | napkins / dogs | Serwetki / Konie | Serwetki / Pasta | Serwetki / Ryba | serwetki wiosna | serwetki na I-szą Komunię | Napkins summer | napkins / Beach - Sea | Serwetki / Łóżeczka | ręczniki papierowe | Table runners
.