pl|en instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy dla konsumentów końcowych przez Serwetki Wimmel
koszyk
Twój koszyk jest pusty

instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy dla konsumentów końcowych

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o tym

Servietten Wimmel e.K.
Bahnhofstr. 56
37441 Bad Sachsa
Niemcy

telefon +49 5523 47498-12
faks +49 5523 47498-13
e-mail info@wimmel.de

decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu przesłanego pocztą, faksem lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że przed upływem terminu odstąpienia od umowy wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu wysłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi najwcześniej.

Towary należy odesłać lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Musisz ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

formularz odstąpienia od umowy

Do:

Servietten Wimmel e.K.
Bahnhofstr. 56
37441 Bad Sachsa
Niemcy

telefon +49 5523 47498-12
faks +49 5523 47498-13
e-mail info@wimmel.de

Ja/ My (1) niniejszym zawiadamiam, że ja/ My (1) wycofuję się z mojej/naszej (1) umowy sprzedaży następujących towarów (1)/w celu świadczenia następującej usługi (1),

_____________________________________

Zamówione dnia (1)/otrzymane dnia (1), _________________________________________________________________

Nazwa konsumenta(-ów), _________________________________________________________________________ ______________________ Nazwa konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów),

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy formularz ten jest podany w formie papierowej),

_____________________________________

Data ________________________________________________________________________ Data

(1) Niepotrzebne skreślić.

mostly requested:

serwetki pierwszy dzień w szkole | serwetki / motywy kwiatowe | serwetki / motywy zwierzęce | Serwetki / Koty | napkins / dogs | Serwetki / Konie | Serwetki / Pasta | Serwetki / Ryba | serwetki wiosna | serwetki na I-szą Komunię | Napkins summer | napkins / Beach - Sea | Serwetki / Łóżeczka | ręczniki papierowe | Table runners
.